POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stale podnosimy standardy obsługi i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych naszych klientów. W związku z tym wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę ochrony danych do wymogów (RODO), tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dane osobowe oraz w swobodnym przepływie takich danych i uchylające dyrektywę 95/46 / WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i pkt 2 RODO Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Trexxx, Geschäftsführer Paul-Gregor Kasdepke, Mühlenstr.13, 14167 Berlin, Deutschland, Steuernr .: 25/375/00053, EU UsSt. ID: DE319914874
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji w Portalu, wdrożenia Usługi przez Administratora oraz celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:
Przeprowadzanie badań statystycznych,
Rozpatrywanie skarg,
Dochodzenie ewentualnych roszczeń,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wskazanych powyżej jest:
Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrywania reklamacji;
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, gdy są one wyrażone w celu: promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną , wykorzystanie końcowych urządzeń telefonicznych i automatycznych systemów wywoływania do celów marketingu bezpośredniego,

Odbiorcy Twoich danych osobowych będą zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, za pomocą którego świadczona jest Usługa, lub inne podmioty, gdy będzie to konieczne do wdrożenia powyższe. cele,
Przewidywany okres przetwarzania danych osobowych odpowiada okresowi rejestracji użytkownika w portalu. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą oraz do momentu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy,
W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia udział tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA (PrivacyShield) ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twoja prywatność.
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem rejestracji w Portalu oraz realizacji Usługi przez Usługodawcę,

Jeżeli Użytkownik wyrazi dodatkową zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dziennika Ustaw 2017, poz. 1219), przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika.

Administrator zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mailowy na adres: sales@turbodiscount24.eu lub pocztą na wcześniej podany adres siedziby ADO.

Ciasteczka

Podczas przeglądania stron Witryny wykorzystywane są „pliki cookie”, tj. Małe informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny. Ich użycie ma na celu poprawne działanie Strony.

Pliki cookie wykorzystywane przez Administratora są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności wirusy lub inne niechciane oprogramowanie lub złośliwe oprogramowanie nie mogą dostać się w ten sposób na urządzenia użytkowników. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie używane przez Użytkowników i dostosować Witrynę indywidualnie do każdego Użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookie”:
Sesyjne pliki cookie: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do końca sesji przeglądarki. Zapisane informacje są następnie trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu.
Stałe pliki cookie: są przechowywane na urządzeniu użytkownika serwisu i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm trwałych plików cookie nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu.
Administrator wykorzystuje pliki „cookie” w następujących celach:
Konfiguracja strony internetowej;
popularyzując Witrynę za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, polityka prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/ pomoc / pliki cookie /

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wyżej wymienionych firm, aby dowiedzieć się, jak korzystać z plików „cookie”.
Pliki „cookie” mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny. W tym celu mogą być przechowywane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie spędzonym na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje pochodzące z „ciasteczek” za pomocą narzędzia: https: //www.google.com/ads/preferences/.

Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia „ciasteczek”, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez „ciasteczka” do urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o nich za każdym razem, gdy są umieszczane na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookie”, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta:
Internet Explorer;
Microsoft Edge;
Chrom;
Safari;
Firefox;
Opera;
Android;
Safari (iOS);
Telefon Windows;
Jeżyna.
Ograniczenie stosowania plików „cookie” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Witrynie.

Korzystanie z dodatkowych narzędzi analitycznych i marketingowych w Witrynie:

Używamy również plików cookie do gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pomocą profesjonalnych narzędzi analitycznych i marketingowych, takich jak:
Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Do celów analitycznych używamy narzędzia Google Analytics, które zbiera informacje o twoim zachowaniu w naszej witrynie za pomocą plików cookie. Informacje uzyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwery Google Inc. w USA, gdzie są przechowywane. Korzystając z uzyskanych danych, Google ocenia ruch w Witrynie, przygotowuje raporty o aktywności na Witrynie i oferuje inne usługi związane z korzystaniem z Witryny. Wiemy, że Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z prawem lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google zapewnia, że ​​adres IP użytkownika nie będzie powiązany z innymi danymi Google Inc.

Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Google Analitics można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Witryny. Możesz usunąć swoje dane związane z plikami cookie z naszej bazy danych, instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.